kontakt

TEKOpro sp. z o.o.
ul. Patriotów 309
04-767 Warszawa

tel.: +48 22 468 80 60 
e-mail: biuro@tekopro.pl

tutaj znajdziesz kontakty bezpośrednie

NIP 952-212-26-69, REGON 146458510, KRS 0000447275
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, 
kapitał zakładowy 30.000 PLN