odpady z metali

Redukcja objętości odpadów z metalu do postaci brykietów przynosi wiele korzyści. Po pierwsze materiał zbrykietowany do postaci kostki o dużej gęstości zajmuje znacznie mniej miejsca i dzięki temu nie musimy wyznaczać dużej przestrzeni w firmie na jego magazynowanie czy też tak często wymieniać kontenerów, w których odpad jest odbierany. Transport zbrykietowanych odpadów metalowych jest o wiele tańszy w przeliczeniu do tony, co skutkuje zwiększeniem przychodu ze względu na wyższą cenę takiej formy odpadu - nie zapominajmy też o zmniejszeniu emisji CO2 przez środki transportu! Brykiet jest znacznie czystszym materiałem ze względu na wyciśnięcie z wiórów wszelkich emulsji, olejów i innych zanieczyszczeń, co również skutkuje zwiększeniem wartości produktu brykietowania. Kolejną bardzo ważną cechą brykietów jest to, że ze względu na ich ciężar, podczas przetapiania szybciej toną w kadzi z roztopionym metalem, a dzięki temu ograniczamy ilość spalonego cennego surowca oraz powstających przy tym procesie odpadów w postaci zgarów czy żużli.

Oferujemy szeroką gamę modeli brykieciarek do metali oraz rozdrabniaczy, które w pewnych przypadkach są niezbędne przed procesem brykietowania.

Rozdrabniacze jednowałowe: WLK 4     WLK 4S,6S,10     WLK 13,15,18,20     WLK 800,1000,1500,2000

Rozdrabniacze czterowałowe:  ZM

Rozdrabniacze łańcuchowe:   WQZ

Brykieciarki :      HD      TH      TH Vario      TH Industry