kontakt

Mapa

Adres firmy

TEKOpro sp. z o.o.
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 468 80 60
e-mail: biuro@tekopro.pl

NIP: 952-212-26-69
REGON: 146458510
KRS: 0000447275

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy 30.000 PLN