rodo

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest TEKOpro Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa.

Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe, dane dotyczące zdarzeń gospodarczych, nr NIP, REGON i KRS. Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.

Dane osobowe przetwarzane będą:
– w celu realizacji obecnych i przyszłych umów biznesowych z podmiotami gospodarczymi
– w celach księgowych
– w celu zarządzania i windykacji należności

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a)      dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie z Artykułem 6. ust 1. pkt a) RODO lub
b)     umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie z Artykułem 6. ust 1. pkt b) RODO lub
c)      prawnie uzasadnione interesy realizowane przez TEKOpro Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią – zgodnie z Artykułem 6. ust 1. pkt f) RODO – na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnionej w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, ochrony Państwa danych osobowych oraz w terminach wynikających z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody, jeśli została wcześniej udzielona.

W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie korzystamy ze zautomatyzowanego profilowania danych osobowych.

Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są wysokie poziomy zabezpieczeń technicznych zgodnych z art. 32 RODO. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: biuro@tekopro.pl

 

Serdecznie pozdrawiamy,

TEKOpro Sp. z o.o.

wyłączne przedstawicielstwo i serwis w Polsce
WEIMA Maschinenbau GmbH, Spaleck® GmbH & Co. KG, Westeria® GmbH i Steiner GmbH & Co KG

TEKOpro sp. z o.o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000447275
NIP PL9522122669, REGON 146458510, kapitał zakładowy: 30.000 PLN