branża drzewna

Branża drzewna jest ściśle związana z przetwarzaniem drewna i generuje odpady, które mogą być wykorzystane w celach odzysku i recyklingu. 

Odpady drzewne, takie jak trociny, wióry czy gałęzie, mogą być przetwarzane na różne sposoby. Jednym z nich jest wykorzystanie ich jako surowca energetycznego. Odpady drzewne mogą być używane do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej poprzez spalanie ich w specjalnych kotłach, lub elektrowniach. Tym samym proces przetwarzania drewna jako biomasy umożliwia wykorzystanie odpadów do wytwarzania energii, zamiast ich składowania lub nieefektywnego spalania.

Dodatkowo branża drzewna również angażuje się w recykling. Zużyte drewno, takie jak palety, skrzynie czy stare meble, może być poddawane temu procesowi. W ramach recyklingu drewno jest zbierane, sortowane i oczyszczane z niepożądanych substancji, takich jak farby czy lakier. Następnie poddawane rozdrabnianiu lub mieleniu, a otrzymane wióry lub granulki mogą być wykorzystane do produkcji nowych wyrobów drewnianych, lub jako surowiec energetyczny. Recykling drewna przyczynia się do ograniczenia wycinki drzew, oszczędności surowców naturalnych i redukcji ilości odpadów.

Przetwarzanie i recykling drewna mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ochrony lasów i środowiska naturalnego.