Branża spożywcza generuje znaczną ilość odpadów, zarówno organicznych, jak i opakowaniowych. Przetwarzanie tych odpadów odgrywa istotną rolę w minimalizowaniu marnotrawstwa i redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Odpady organiczne, takie jak resztki żywności czy obierki warzyw, mogą być poddawane procesowi kompostowania. Kompostowanie organicznych odpadów spożywczych pozwala na przekształcenie ich w cenny nawóz organiczny, który może być wykorzystywany do uprawy roślin. Odpady opakowaniowe, takie jak plastikowe opakowania spożywcze czy puszki, mogą być poddawane recyklingowi. Proces recyklingu odpadów opakowaniowych pozwala na odzyskanie wartościowych materiałów, takich jak plastik, szkło czy metal, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych opakowań lub innych produktów.

Przetwarzanie i recykling odpadów w branży spożywczej przyczyniają się do zrównoważonego wykorzystania zasobów i zmniejszenia obciążenia środowiska.