Gospodarka odpadami to kompleksowy system zarządzania odpadami, którego celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

W ramach gospodarki odpadami stosuje się różnorodne strategie, w tym zbiórkę, transport, sortowanie, przetwarzanie i utylizację. Proces rozpoczyna się od segregacji odpadów, dzięki czemu możliwe jest skierowanie ich do odpowiednich procesów przetwarzania. Odpady podlegają dalszym etapom, takim jak kompostowanie, które przekształca organiczne odpady w cenne nawozy, lub spalanie z odzyskiem energii. Istnieją również technologie recyklingu, które pozwalają na przetwarzanie odpadów w surowce wtórne, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych produktów. 

Gospodarka odpadami jest kluczowym elementem dbania o środowisko i budowania zrównoważonej przyszłości.