Przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz recykling plastiku odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu problemu odpadów plastikowych i redukcji ich negatywnego wpływu na środowisko. 

Przetwórstwo tworzyw sztucznych polega na przekształcaniu odpadów plastikowych w nowe produkty lub surowce. Proces ten zazwyczaj obejmuje sortowanie plastikowych odpadów według rodzaju, oczyszczanie ich z niepożądanych substancji i fragmentacji na mniejsze kawałki. Następnie, plastik jest przetapiany i formowany w nowe produkty, takie jak butelki, torby czy opakowania.

Recykling plastiku przynosi liczne korzyści, takie jak redukcja wydobycia ropy naftowej, oszczędność energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Odpady plastikowe, które nie są poddawane recyklingowi, często trafiają na wysypiska śmieci lub do oceanów, co ma poważne konsekwencje dla środowiska i organizmów żywych. Recykling tworzyw sztucznych pozwala na zamknięcie obiegu materiałów, co oznacza, że plastik jest nieustannie wykorzystywany na nowo.

Ważnym aspektem przetwarzania i recyklingu tworzyw sztucznych jest również edukacja i świadomość społeczna dotycząca odpowiedniego postępowania z odpadami plastikowymi. Promowanie alternatywnych materiałów opakowaniowych, ograniczenie jednorazowego użytku i zachęcanie do odpowiedniej segregacji odpadów to kluczowe działania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych i ochrony środowiska.