Z ogromną satysfakcją ogłaszamy, że firma TEKOpro właśnie stała się Mecenasem Stowarzyszenia Polski Recykling. Jest to wyjątkowe wyróżnienie potwierdzające nasze zaangażowanie w rozwój branży recyklingu w Polsce oraz naszą rolę jako lidera w tej dziedzinie. 

Stowarzyszenie Polski Recykling to organizacja skupiająca firmy z sektora recyklingu odpadów, a nasze dołączenie do niej jest wyrazem naszego zobowiązania do skutecznego działania na rzecz ochrony środowiska i tworzenia pozytywnych zmian w branży.

Nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Polski Recykling obejmuje:

Wsparcie rozwoju branży: Jako Mecenas aktywnie wspieramy inicjatywy mające na celu rozwój i promocję recyklingu, a także ochronę środowiska. Razem z innymi partnerami Stowarzyszenia pracujemy nad budową zrównoważonej przyszłości dla sektora recyklingu w Polsce.

Reprezentację interesów: Nasze zaangażowanie obejmuje aktywne uczestnictwo w reprezentowaniu wspólnych interesów branży przed organami administracji państwowej, instytucjami rządowymi, oraz pozarządowymi. Wspólnie dążymy do kształtowania korzystnych regulacji prawnych dla sektora recyklingu.

Promowanie odpowiedzialności środowiskowej: Przejęcie roli Mecenasa w Stowarzyszeniu Polski Recykling to dla nas zobowiązanie do promowania wartości związanych z ochroną środowiska. Aktywnie uczestniczymy w projektach mających na celu edukację społeczeństwa oraz propagowanie zrównoważonych praktyk gospodarki odpadami.

Jesteśmy dumni z naszej roli Mecenasa w Stowarzyszeniu Polski Recykling i jesteśmy pewni, że ta współpraca przyniesie wymierne korzyści dla całej branży, naszej firmy oraz dla środowiska naturalnego. Razem kształtujemy przyszłość recyklingu w Polsce!